Disclaimer

Gebruik website

 • StreetPrint®, verleent u hierbij toegang tot www.streetprint.nl (“de Website”) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

  StreetPrint® behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

  De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten

Beperkte aansprakelijkheid

 • StreetPrint® spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

  Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op de Website. StreetPrint® oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.

  Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan StreetPrint® nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

 • Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij StreetPrint® en haar bezoekers.

  Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van StreetPrint®, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.