Dongen

Opdrachtgever
Gemeente Dongen
Datum uitvoering
Maart 2018
Diensten
StreetPrint

Streetprint is een prima alternatief

Vanuit afdeling verkeer werd de voorkeur voor een klinkerverharding uitgesproken. Hun motivatie was dat op wegen met een open verharding minder hard gereden wordt dan op gladde asfalt wegen. Vanuit wegbeheer was de behoefte voor een asfaltconstructie. De rijbaan van de min. Aalberselaan is een ontsluitingsweg van de centrumring waar regelmatig vrachtverkeer op rijdt. Doordat halverwege in het wegvak een verkeerstafel (plateau) gemaakt moest worden was de kans op trillingen bij een open verharding groter dan wanneer de rijbaan met een gesloten verharding uitgevoerd zou worden. De keuze voor gesloten verharding voorzien van Streetprint bleek voor beide afdelingen een prima alternatief.

Alle voordelen in kaart gebracht

Alle voordelen in kaart gebracht

    • Formaten: keiformaat
      Verbanden: keperverband

Samenwerking tijdens het project;

Prima, zowel tijdens de uitvoering en vooraf in de voorbereidingsfase is er een goed advies gegeven. Met name over welke asfaltsoort er gebruikt moest worden en hoe en wanneer de print aangebracht moet worden zijn essentieel voor het resultaat.

Uiteindelijke resultaat en of dit voldoet aan de verwachting.

Zowel voor de beide vakafdelingen (afd. verkeer en afd beheer) als wel voor de bewoners en gebruikers voldoet de nieuwe rijbaan ruimschoots aan alle verwachtingen.

Ruud Jansen
Beheerder verhardingen

Vergelijkbare projecten

Ontdek alle mogelijkheden van StreetPrint en neem contact met ons op

Maurice van Oosterwijk